Vyhlášení ceny Josefa Chmelíka - za rok 2017

Cena Josefa Chmelíka

za nejlepší českou proteomickou publikaci v roce 2017

bude vyhlášena v průběhu roku 2018. Podrobnější informace o podmínkách soutěže budou uveřejněny na této stránce a zájemci (mj. např. členové proteomické sekce ČSBMB a neplatící sympatizanti proteomické sekce ČSBMB) budou na toto upozorněni informačním emailem.