Registrace a přihlášení příspěvků

6. Neformální proteomické setkání se díky podpoře organizujících institucí a sponzorů koná bez registračního poplatku.

Příspěvky účastníků mohou být ve formě

Ze setkání bude vytvořen sborník příspěvků v elektronické formě a zveřejněn na webové stránce konference.

Registrace bude otevřena do 31. října 2019.

Účastník
Abstrakt
žádná
přednáška
miniprezentace (333)
Maximální délka textu abstraktu je 3200 znaků (včetně mezer a pod.).
Další

Zde můžete doplnit případnou poznámku.