Firma Beckman ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii vyhlásila na jaře tohoto roku již 4. ročník soutěže o cenu Arnolda Beckmana za nejlepší publikaci v oborech:

  1. Genetika, genomika a analýza nukleových kyselin
  2. Buněčná biologie a imunologie
  3. Proteomika

Cena je spojena s finanční odměnou 50 000,- Kč.

V kategorii proteomika bylo do soutěže přihlášeno celkem 5 prací. Vítězná publikace byla vyhlášena a cena udělena v srpnu na XXIII. Biochemickém sjezdu.

Blahopřejeme T. Takáčovi k udělení ceny AB.

Komu byste cenu udělili vy? Pět prací přihlášených do soutěže si můžete podrobně prostudovat zde:


Sponsoři