24.9. 2003

Přítomno 23 účastníků
Abstrakty

Delegáti vyslechli příspěvky sponzorů (Bio-Rad, Sigma, Amersham), a informaci o již existujících národních proteomických společnostech a mezinárodní organizaci HUPO (Kovářová, Bezouška).

  1. Hlasováním bylo rozhodnuto, že společnost bude mít formu proteomické sekce ČSBMB. Výsledek hlasování: 22 pro, 1 se zdržel, 0 proti.
  2. Všichni zájemci o práci v proteomické sekci ČSBMB se musí registrovat na www stránce spolecnosti. http://csbmb.img.cas.cz
  3. Byl diskutován program sekce na nejbližší období. Sekce bude spolupořadatelem semináře Sigma-Aldrich 22.10.2003. Na následujících biochemických sjezdech budeme usilovat o ustavení samostatné proteomické sekce. Byla diskutována možnost školení při příležitosti zavedení nových technologií firmy Immunotech.
  4. Sekce pověřila Dr. Kovářovou reprezentací a představením společnosti na 2. světovém kongresu HUPO v Montrealu.
  5. Byla diskutována možnost koordinace výzkumných aktivit jednotlivých proteomických skupin v ČR a koordinací byla pověřena pracovní skupina ve složení – Dr. Bezouška, Dr. Chmelík a Dr. Hernychová.
  6. Ing. Vohradský byl pověřen vytvořením www informačního systému sekce. Vetšina aktivit sekce bude koordinována elektronickou formou.
  7. Bylo domluveno, že veškeré náměty, připomínky a dotazy budou jednotlivými diskutujícími zpracovány písemně a budou zaslány na e-mail Ing. Vohradského pro uveřejnění na webové stránce sekce.
  8. Předsedkyní sekce byla jednomyslně zvolena Dr. Kovářová, dále bylo zvoleno předsednictvo ve složení: Dr. Weiser, Dr. Chmelík, Dr. Bezouška, Ing. Vohradský (počtem hlasů 19/23, 4 se zdrželi hlasování).
  9. Pro podporu aktivit sekce a hledání dalších sponzoru je v ČSBMB vytvořeno oddělené účetnictví, za které jsou odpovědní Dr. Bezouška a Ing. Krumlová.

V Praze, 24.9. 2003.

Zapsal: J. Vohradský, K. Bezouška.

Sponsoři