Proteomická sekce ČSBMB vyhlašuje opět letos vyhlašuje "Cenu Josefa Chmelíka" za nejlepší českou proteomickou publikaci v roce 2016. Zájemci mohou přihlásit svou práci do 31.10.2017 zasláním pdf reprintu publikace přihlašované práce na emailovou adresu info (zavináč) czproteo(tečka)cz. Práce musí splňovat podmínky pro přihlášení do soutěže (sekce "Aktuální ročník"), které lze spolu s dalšími informacemi o soutěži nalézt na adrese http://www.czproteo.cz/CenaJosefaChmelika.

Ve dnech 27.-29.9.2017 se v Košicích (Slovensko) bude konat konference 11th Central and Eastern European Proteomic Conference. Zájemci o tuto konferenci mohou získat podrobnější informace na adrese

http://lbmi.uvm.sk/ceepc2017/Kosice/Welcome.html

popřípadě v tomto informačním letáku. Registrace a podávání abstraktů je možné do konce srpna 2017.

Ve dnech 30.11.-1.12.2017 se bude v Brně opět konat 5. Neformální proteomické setkání. Zájemci o toto setkání mohou získat podrobnější informace na adrese

http://www.czproteo.cz/NPS2017

kde se lze do konce října 2017 zaregistrovat a též zaslat abstrakt příspěvku. Setkání se koná bez registračního poplatku, ale prosíme zájemce o včasnou registraci pro usnadnění práce organizátorů. Děkujeme.

Ve dnech 8.-12.10.2017 se v chorvatském Splitu koná EuPA School on Practical Proteomics. Zájemci o tuto akci mohou najít více infomací na adrese
https://www.proteomics-academy.org/practical-proteomics-school
popřípadě v tomto informačním letáku.

V rámci proběhlé soutěže o "Cenu Josefa Chmelíka" za nejlepší českou proteomickou publikaci v roce 2015 bylo hodnoceno celkem 6 přihlášených prací. Vítězem se stal Juraj Lenčo s prací

Lenčo J et al. Proteomic investigation of embryonic rat heart-derived H9c2 cell line sheds new light on the molecular phenotype of the popular cell model. Exp Cell Res. 2015, 339, 174-186. DOI: 10.1016/j.yexcr.2015.10.020.

Vítězi srdečně blahopřejeme!

Další informace o této soutěži nalézt na adrese http://www.czproteo.cz/CenaJosefaChmelika.

Jaro 2013

Vážení přátelé – lovci proteinů a peptidů,

Bude jí devatenáct let. Se vším krásným, roztomilým i nesnesitelným, co k tomu věku patří. Na podzim roku 1994 jí v italské Sieně pomohl na svět Marc Wilkins, když poprvé definoval termín proteom. Asi už víte o kom mluvím.

Proteomika prošla různými obdobími, od prvotního udiveného poznávání sebe sama koncem devadesátých let, přes dětskou sebefascinaci v prvních letech nového tisíciletí, až k dnešnímu zralejšímu sebekritickému uvědomování si vlastních limitů a chyb.

Dnes, na prahu dospělosti, je proteomika sice zralejší a schopnější, ale stále ještě trochu sebestředná a nafoukaná. Dokáže už sice identifikovat 10000 genových produktů v jediném experimentu, ale se skutečností, že neumí odlišit jejich jednotlivé varianty – proteoformy – se zatím příliš netrápí. Buďme tolerantní a spokojme se s tím, že (s mírným uzarděním) tato slečna připustila, že početné proteoformy existují a že bez jejich studia ztrácí poznávání proteomu biologický smysl nebo přinejmenším jeden z rozměrů.

Uvidíme jak se s vlastními nedostatky naše mladá dáma vyrovná v následujících letech. Poveze se pyšně na vlně zvyšujícího se počtu identifikací v jednom LC běhu nebo se bude pokorně zamýšlet na biologickým smyslem a komplexitou proteomu? Záleží to trochu i na nás.

Narozeniny bude mít brzy také vaše Česká proteomická sekce. Kulaté. Ano, je to tak, je to už deset let, co se malá skupinka nadšenců sešla v Krči a založila Proteomickou sekci ČSBMB s vizí zviditelnění a rozvoje tehdy velmi mladého oboru a také s touhou po sdružování a spolupráci. Co za těch 10 let sekce dokázala?

Poskytla zázemí těm, kteří se sdružovat chtěli. Podílela se na organizaci zhruba 10 odborných seminářů. Začlenila se do evropských (EuPA) a celosvětových odborných organizací (HUPO). Sekce ve spolupráci se sponzory zorganizovala v letech 2004-2007 celkem tři národní konference. V roce 2005 dala Česká proteomická sekce podnět k ustavení každoročních Central and Eastern European Proteomic Conferences (CEEPC) a v dalších letech byla národní setkání zahrnuta do každoročních CEEPC. Po uspořádání 1st CEEPC v Praze se v roce 2011 podařilo uspořádat již 5th CEEPC meeting opět v Praze. Letos se sekce podílí na organizaci 7th CEEPC v německé Jeně. V posledních letech byla zavedena tradice velmi příjemných komorních proteomických setkání, která bude pokračovat i letos na podzim, kdy proběhne již 3. neformální proteomické setkání, tentokrát v Hradci Králové. Více podrobností brzy najdete na těchto stránkách. Rádi bychom letos také pokračovali v udělování Ceny Josefa Chmelíka za nejlepší proteomickou publikaci.

Sekce dělala a dělá, co je v jejích silách. Jistě, mohlo by toho být víc, ale k tomu potřebuje vás – aktivní členy. Pokud jste ochotni se na činnosti proteomické sekce aktivně podílet, napište nám, nebo se alespoň zaregistrujte vyplněním krátkého formuláře. Rozhodli jsme se zavést pro zájemce o činnost Proteomické sekce statut „registrovaného sympatizanta” bez povinnosti platby členského příspěvku. Tedy zadarmo.

Těšíme se na spolupráci s vámi, případné dotazy, podněty nebo připomínky k činnosti sekce nebo obsahu webových stránek adresujte na tajemníka Proteomické sekce J. Petráka.

 
Za výbor Proteomické sekce
 
RNDr. Hana Kovářová, CSc.
Prof. Marek Šebela, Ph.D.
RNDr. Pavel Řehulka, Ph.D.
RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.Sponsoři