EuPA intends to establish awards for young scientists in the field of Proteomics. In 2015 the selection procedure will take place during the scientific program of the EuPA2015 Congress, Milano, June 24-26th, 2015.

The two following categories will be considered:

 • Bachelor and Master Proteomics Award: open to all students and young scientists who have held a Bachelor or a Master degree for less than one year. Up to five candidates will be identified by the Educational Committee from all of the eligible presenting authors of posters. Oral presenters who wish to be considered must also provide a poster presentation for the evaluation procedure. Three awardees will be acknowledge with the following prizes:
  1. 500.- €
  2. 350.- €
  3. 250.- €
 • YPI Award: open to all PhD students and scientists who are Early Stage Researcher according to EU regulations (researchers of any nationality with up to 7 years of experience since completion of PhD or equivalent degree). Up to five candidates will be identified by the Educational Committee from all of the eligible presenting authors of posters. Oral presenters who wish to be considered must also provide a poster presentation for the evaluation procedure. The winner will be nominated EuPA2015 Young Proteomics Investigator and invited to submit a paper to EuPA Open Proteomics which will be recognized with an honorarium of 1000.- €. The second and third placed researchers will be awarded a prize of 500.- € and 350.- € respectively.

The shortlist for these two awards (5 people for each) will be announced on the evening of June 25th and candidates will be required to deliver a 5 minute talk in front of the Award Committee on the afternoon of June 26th in the dedicated poster prize session.

Applicants wishing to be considered for either of these awards should send an e-mail to milanoeupa2015@gmail.com providing the following information:

 • category of participation,
 • title of the contribution they are presenting
 • the year and Institution in which the relevant Academic degrees were achieved

Ve dnech 15.-18. června 2015 se v Poznani v Polsku koná konference „9th Central and Eastern European Proteomics Conference“. Registrace probíhá do 30.4.2015. Bližší informace lze získat na adrese http://www.ceepc2015.pl.

Ve dnech 23.-28. června 2015 se v Miláně v Itálii koná konference „IX EuPA Annual Congress – Proteomics: Back to the Future“. Časná registrace je do 24.4.2015. Bližší informace lze získat na adrese http://www.eupa2015.org/.

Jaro 2013

Vážení přátelé – lovci proteinů a peptidů,

Bude jí devatenáct let. Se vším krásným, roztomilým i nesnesitelným, co k tomu věku patří. Na podzim roku 1994 jí v italské Sieně pomohl na svět Marc Wilkins, když poprvé definoval termín proteom. Asi už víte o kom mluvím.

Proteomika prošla různými obdobími, od prvotního udiveného poznávání sebe sama koncem devadesátých let, přes dětskou sebefascinaci v prvních letech nového tisíciletí, až k dnešnímu zralejšímu sebekritickému uvědomování si vlastních limitů a chyb.

Dnes, na prahu dospělosti, je proteomika sice zralejší a schopnější, ale stále ještě trochu sebestředná a nafoukaná. Dokáže už sice identifikovat 10000 genových produktů v jediném experimentu, ale se skutečností, že neumí odlišit jejich jednotlivé varianty – proteoformy – se zatím příliš netrápí. Buďme tolerantní a spokojme se s tím, že (s mírným uzarděním) tato slečna připustila, že početné proteoformy existují a že bez jejich studia ztrácí poznávání proteomu biologický smysl nebo přinejmenším jeden z rozměrů.

Uvidíme jak se s vlastními nedostatky naše mladá dáma vyrovná v následujících letech. Poveze se pyšně na vlně zvyšujícího se počtu identifikací v jednom LC běhu nebo se bude pokorně zamýšlet na biologickým smyslem a komplexitou proteomu? Záleží to trochu i na nás.

Narozeniny bude mít brzy také vaše Česká proteomická sekce. Kulaté. Ano, je to tak, je to už deset let, co se malá skupinka nadšenců sešla v Krči a založila Proteomickou sekci ČSBMB s vizí zviditelnění a rozvoje tehdy velmi mladého oboru a také s touhou po sdružování a spolupráci. Co za těch 10 let sekce dokázala?

Poskytla zázemí těm, kteří se sdružovat chtěli. Podílela se na organizaci zhruba 10 odborných seminářů. Začlenila se do evropských (EuPA) a celosvětových odborných organizací (HUPO). Sekce ve spolupráci se sponzory zorganizovala v letech 2004-2007 celkem tři národní konference. V roce 2005 dala Česká proteomická sekce podnět k ustavení každoročních Central and Eastern European Proteomic Conferences (CEEPC) a v dalších letech byla národní setkání zahrnuta do každoročních CEEPC. Po uspořádání 1st CEEPC v Praze se v roce 2011 podařilo uspořádat již 5th CEEPC meeting opět v Praze. Letos se sekce podílí na organizaci 7th CEEPC v německé Jeně. V posledních letech byla zavedena tradice velmi příjemných komorních proteomických setkání, která bude pokračovat i letos na podzim, kdy proběhne již 3. neformální proteomické setkání, tentokrát v Hradci Králové. Více podrobností brzy najdete na těchto stránkách. Rádi bychom letos také pokračovali v udělování Ceny Josefa Chmelíka za nejlepší proteomickou publikaci.

Sekce dělala a dělá, co je v jejích silách. Jistě, mohlo by toho být víc, ale k tomu potřebuje vás – aktivní členy. Pokud jste ochotni se na činnosti proteomické sekce aktivně podílet, napište nám, nebo se alespoň zaregistrujte vyplněním krátkého formuláře. Rozhodli jsme se zavést pro zájemce o činnost Proteomické sekce statut „registrovaného sympatizanta” bez povinnosti platby členského příspěvku. Tedy zadarmo.

Těšíme se na spolupráci s vámi, případné dotazy, podněty nebo připomínky k činnosti sekce nebo obsahu webových stránek adresujte na tajemníka Proteomické sekce J. Petráka.

 
Za výbor Proteomické sekce
 
RNDr. Hana Kovářová, CSc.
Prof. Marek Šebela, Ph.D.
RNDr. Pavel Řehulka, Ph.D.
RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.Sponsoři