Prezident:
RNDr. Hana Kovářová, CSc.
Institute of Animal Physiology and Genetics and Centre of Cell Therapy and Tissue Replacement
Rumburská 89
277 21 Liběchov
Tel. (+420) 315639582
Fax: (+420) 315697186
e-mail: kovarova@iapg.cas.cz
Tajemník/pokladník:
RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK
U Nemocnice 5
128 00 Praha 2
Tel: (+420) 224 965 865
e-mail: jpetr@lf1.cuni.cz
Zástupce EuPA pro ČR
Prof. Marek Šebela, Ph.D.
Katedra biochemie
Přírodovědecká fakulta University Palackého
Šlechtitelů 11
783 71 Olomouc
Tel: (+420) 585 634 927, (+420) 585 634 934
Fax: (+420) 585 634 933
e-mail: marek.sebela@upol.cz
Členové výboru
RNDr. Pavel Rehulka, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Universita obrany
Trebešská 1575
Hradec Králové
Czech Republic
Tel: (+420) 97325 1499
e-mail: rehulka@pmfhk.cz

Sponsoři